Dnes, ako otec viem, aké bolo pre mňa dôležité, že môj otec i mama mali vždy čas na moje otázky. Bol to práve otec, ktorý ma učil nevzdávať sa v ťažkých situáciách života. Zodpovedať sa za svoje činy a brať na seba zodpovednosť. Taký bol on sám a ctil to. Vždy hovoril, buď chlap! Dnes, ako rodič a dedko poznám a preferujem hodnotu dobrej a spravodlivej rodiny. V tom bol silný vplyv mojej matky i otca. Je to asi ten najväčší prínos mojich rodičov v mojom bytí. Dnes, ako manžel cítim, aké dôležité mať partnera. Kým som bol slobodný boli to rodičia. Vplyv rodičov existuje po celý život. Je to nepopierateľné. Len ho nesmieme odmietať a znevažovať. Dnes, ako abstinujúci alkoholik, som aj rodičom vďačný a včasné a otvorené varovania „Daj pokoj tomu chlastu“! Aj ich apel podporil moje pevné rozhodnutie liečiť sa zo závislosti na alkohole.

Share This