Ťažkosti som tu nemusela niesť so sebou, tu sa stali tým, čo ma posúva vpred. Moje ťažkosti ma sem priviedli a tu sa ich aj viem zbavovať. Pochopila som ich. Keby som ich nebola mala, nenastúpila by som na túto cestu bez závislosti. Vpred ma posúva túžba zanechať ďaleko za sebou to, čo mi spôsobovalo ťažkosti telesné a duševné. Život s vyrovnanou a pokojnou mysľou je mi odmenou. Viem odpočívať, viem odmietnuť i v rodine, nielen v práci. A stále som na ceste k pokojnému životu v rodine. Starosti má každý. Život ich prináša každému. Rozdiel je v prístupe k nim.
Share This