Určite, že aj moja rodina a moje okolie bolo ovplyvnené spôsobom môjho života, snažil som sa aj im poskytnúť kvalitu v ich živote tak, aby boli aj oni spokojní. Jedinou chmárou tu bol alkohol, ktorého konzumácia sa zo začiatku nejavila ako problém, ale s postupom času sa z toho problém stal, problém, ktorý sa mi dnes našťastie podarilo vyriešiť. Tak ako zo začiatku všetci zavierali oči pred týmto problémom /aspoň sa mi to dnes tak javí/, tak mi v najhoršom období, keď už miera môjho pitia bola neúnosná najmä pre mňa, podali pomocnú ruku. Vďaka ním som sa dokázal opäť vzchopiť a vrátiť sa do prežívania nového, kvalitného života. S istotou môžem povedať, že to, čo ma hnalo dopredu bola okrem môjho pocitu spokojnosti najmä spokojnosť mojich najbližších, mojej rodiny. Túžba po kvalitnom živote je to, čo ma stále poháňa dopredu.

Share This