Na túto tému sa mi ani nedá veľmi uvažovať, lebo pre mňa je význam skupiny úplne jasný. Takmer na každej skupine v poslednom čase sme túto tému rozoberali a všetci sme sa zhodli na tom, že skupina je jeden z rozhodujúcich faktorov, ktoré nás vedú k triezvosti. Vedie ma k neustálej ostražitosti pred alkoholom a pripomína mi čoho je alkohol schopný, ako dokáže rozvrátiť rodinu a doslova zničiť človeka, urobiť z neho obyčajnú ľudskú trosku. Skupina sa stala pre mňa axiomou o ktorej nepochybujem, som presvedčený o jej správnosti a preto mi ani nenapadne uvažovať resp.
pochybovať o jej význame. Beriem ju ako fakt, ktorý patrí k rozhodujúcim pilierom a stavebným kameňom na mojej ceste k triezvosti. Pre mňa to znamená, že niet o čom uvažovať, je to presne tak
ako to má byť a keďže som presvedčený o jej správnosti niet nad čím rozmýšľať. A kde ma posunula ? No neustále ma posúva dopredu na mojej ceste triezvosti a smelo môžem povedať, že je to stále dopredu.

Share This