Od začiatku som vedela, že ak mám do nejakej skupiny chodiť, tak by som chcela chodiť práve do tej, v ktorej sa nachádzam. Od individuálnych stretnutí v BUDÚCNOSTI som mala z toho miesta dobrý pocit a vedela som, že pondelková skupina si zakladá na kontinuite, stálej účasti členov a to sa mi pozdávalo. Rozsahom svojich tém a zložením ľudí mi nesmierne vyhovuje. Čo mi teda dáva a kam ma posúva?

  1. Dáva mi možnosť zamýšľať sa. Nestratiť kontakt sama so sebou a svojím životom, svojimi hodnotami a prioritami. V dnešnej dobe ľahko skĺzneme do rytmu každodenných povinností a nebyť skupiny, pri všetkej vôli, nemyslím, že by som si našla čas alebo si sama sadla a zamýšľala sa nad otázkami, ktoré tam riešime a ktoré mi pomáhajú ma formovať a „testovať“ svoje nastavenia.
  2. Dáva mi pokoru a múdrosť. Ľudské príbehy sú zdrojom neskutočnej inšpirácie a poučenia.  Skúsenosti členov skupiny, ich úprimnosť a otvorenosť sú bohatstvom, o ktoré sa aj ja sama rada delím. Nič nenahradí radu, názor, postreh, upozornenie ostatných členov skupiny.  Nemusím vždy súhlasiť, nemusím vždy všetko prijať, no aj taký postoj je dôvodom na reflexiu. Príbehy, ktoré tam počúvam, veci, čo sa učím sú dôkazom, že ľudia v našej skupine sú vzácnou inšpiráciou v každom aspekte mojej cesty.  Je to tiež dôkaz toho, že každý si tú svoju cestu musíme nájsť a prejsť sám, každý má na to svoju techniku, ale to neznamená, že jedna je lepšia ako druhá, že jeden je „ďalej“ ako druhý.  Všetci ideme…
  3. Dáva mi podporu. Doslova. Je oporou, keď je mi ťažko a keď neviem, na koho by som sa obrátila, je zdrojom rady a pomoci, keď ju potrebujem, je povzbudením pri mojom vlastnom vývoji, je zdrojom radosti a sily, keď sa darí mne alebo ostatným. Pomáha mi zorientovať sa v sebe a podporuje tvorbu mňa ako čistého človeka, ktorý je na ceste hľadania a tvorenia vo viacerých smeroch „nového života“.
  4. Posunula ma v sebapoznaní a seba-viere. Ukazuje mi, že je v poriadku byť úprimná, prežívať rôzne situácie, stavy, pocity, že aj tie sú súčasťou mňa, aj keď na niektorých musím pracovať. Pomáha mi pochopiť sa a prijať sa ako človek, nielen ako abstinent, ale ako bytosť a to je veľmi vzácne.  Otvára mi dvierka, vďaka ktorým do seba lepšie vidím a viem sa vedomejšie rozhodovať. Prináša mi veľa nových poznatkov o mne, mojom živote, smerovaní… aj vďaka skupine som si vyjasnila mnohé vzťahy, priority, životné hodnoty a smerovanie. Oni kládli otázky a ja som sa pustila do hľadania ich odpovedí, tak aby dávali zmysel mne.  To mi dodáva silu.
  5. Dala mi možnosť spoznať úžasných ľudí a za to som veľmi vďačná.

Share This