Sú 3 hodiny v noci, 3 dni pred splnom, 2 dni pred svadbou dcéry. Hneď, ako prišla téma úvahy, vychrlila som 4 strany toho, čo mi závislosť vzala. Abstinencia ma naučila žiť svoje predstavy o mojom živote. Učím sa mať sa rada takú, aká som. Pre seba samu. Naučila ma radosti z každého triezveho rána s čistým svedomím. Naučila ma pochváliť sa samu seba za dobré kroky na ceste k prijatiu samej seba. Každý deň ďakujem a chválim za triezvosť v rodine. Naučila ma chváliť sa za bežné každodenné úkony, naučila ma, že pohoda okolo mňa závisí na mne a aj pohoda mojich blízkych vychádza zo mňa. Naučila ma šetriť sily a neprepínať, sadnúť si hoc aj do neporiadku. Naučila ma vidieť nepohodu partnera inými očami. Abstinencia ma robí vnútorne spokojnou, vyrovnanou, s pospevujúcou si dušou, zbavila ma zlých vnútri duše uložených zážitkov. Obohatila môj život o nové priateľstvá, ľudí, z ktorých cítim oporu. Priniesla mi slobodný život bez obmedzení kontaktov a pohybu bez vplyvu omamujúceho vína. Priniesla iný pohľad na svoju matku pre moje deti. Otvorila mi oči pri ľuďoch, ktorí mi spôsobovali tiaž na ramenách a starosti na bedrách. Naučila ma vyčisteniu vzťahov, viem povedať nie! Viem povedať nie s pokojom, bez stresu a myšlienok, ako to predsa len spraviť. Naučila ma, že som nahraditeľná pre iných a pre seba som ten najdôležitejší človek. Naučila ma vážiť si samu seba aj za malé pokroky. Naučila ma, že sa dá to zlé nechať za sebou a so vzpriamenou hlavou kráčať vpred do teplého jasného svetla zajtrajšku. Ako sa mám rada seba, tak sa mi vracia láska k partnerovi. Strácam odpor, pociťujem zhovievavú a trpezlivú lásku. A má to zmysel práve v tomto veku, aj kedykoľvek. Zrkadlo mi ukazuje moju sezónou unavenú oslabenú a vyčerpanú dcéru pred dovolenkou. Strhanú druhú dcéru s troma deťmi, psom a žiariacim sediacim mužom. Dávame, my ženy veľa dávame. A ja už nemusím, aj pizza sa dá objednať, aj na Salaši varia, keď nezvládam či nevládzem, prežijeme. Keď nevyvešiam bielizeň večer, ráno dám aviváž, ráno prepláchnem a čo? Najlepšie som spravila, že som predčasne zostala doma. Vnúčatká neuveriteľne rýchlo vyrastajú a teraz sú tu. Abstinencia ma naučila, že môžem, zaslúžim si a mám ako človek hodnotu, môžem sa rozhodovať bez zdôvodňovania a ospravedlňovania sa. Len sama sebe sa zodpovedám za svoje činy, myšlienky, nič sa nedeje, keď si dovolím oddych a pokoj. Naučila ma rešpektovať sa s bolesťami únavou a prioritami mojej voľby čo a kedy budem robiť. Rešpektujem sa takú aká som. Nepolámem si nohy, ako vyhovieť cudzím. A ide to, poradia si. Som jedinečná bytosť sama sebe najlepšou oporou a som veľmi schopná poradiť si s čímkoľvek, viem sa o seba postarať. Nikomu nič nezávidím, na nikoho nežiarlim. Môj Boh je moja opora, milujem božie riadenie, signály, že som na dobrej ceste, od zlého sa odkláňam, mám pred sebou pekné a pokojné dni s vyrovnanou dušou. A to prajem i Vám.

Share This