Presvedčila som sa ,  že to múdre – cesta je cieľ – je pravdivé. Najdôležitejšie je vydať sa na cestu, rozhodnúť sa a vykročiť. Na tej ceste za cieľom prežívam nové situácie, nové podnety, ktoré mi otvárajú myseľ a následne môžem obohatiť moje prežívanie, uvedomovať si nové možnosti, zbierať skúsenosti….

Share This