V prvom rade sú mojimi spolucestujúcimi moji najbližší – rodina. Druhou rodinou na mojej ceste k cieľu, teda k trvalej abstinencii, je skupina priateľov volajúca sa Budúcnosť. Toto sú zdroje mojich skúseností, vedomostí, rád, zážitkov a pomoci. Tí ma formujú na ceste k cieľu. Pomáhajú mi v kreovaní správnych postojov a prijímaní správnych rozhodnutí.

Share This