Ja sám som najdôležitejší, lebo ja rozhodujem o tom, aký cieľ chcem dosiahnuť, akou cestou ho chcem dosiahnuť, čo od neho očakávam. Ja si vyberám aj spolucestujúcich, ktorí ma môžu, resp. budú sprevádzať na ceste za dosiahnutím môjho cieľa.

Share This