Čo by malo dať dieťa mne? Je to zvláštne, ale ako prvé mi napadlo nič, len nech je šťastné a má správne hodnoty, nech svojou slušnosťou, rešpektom k iným, správnou dávkou pokory sa chová dobre k sebe aj iným. Malé deti dávajú veľa svojou bezprostrednosťou, tým, že mňa vracajú k hravosti, kreativite, uvedomeniu si, čo je podstatné. Deti cítia človečinu, ich neoklamú frázy a postoje a to je úžasné.

Share This