Radosť v mojom srdci si vytváram predovšetkým ja sám. Je ale veľmi dôležité, aby som si vedel radosť okolo seba uvedomiť, prijať ju a hlavne prežívať ju. V minulosti som tiež prežíval radosť, ale táto radosť bola značne ovplyvňovaná a najmä utlmovaná alkoholom. A zrejme som mal radosť aj z toho, že som mal k dispozícii alkohol a mohol som si ho užívať kedy som chcel a koľko som chcel. Táto radosť bola ale dosť plytká, nevyvolávala vo mne také hlboké emócie, aké vyvoláva prežívanie radosti dnes. Dnes vyvoláva radosť v mojom srdci všetko, čo sa týka mojich najbližších, ktorí žijú okolo mňa, najmä keď sa im darí, sú v pohode. Stačí aj tak málo, ako napríklad, keď ma vnučka pohladká po líci a povie „môj dedo“. To je tak úžasný pocit, ktorý by som asi pod vplyvom alkoholu tak hlboko a citovo určite nevedel prežiť. Radosť v mojom srdci sa dnes skladá z veľkého množstva maličkosti, ktoré si dnes dokážem uvedomiť a prežiť ich, a majú na tom zásluhu všetci moji najbližší, s ktorými sa v súčasnosti stretávam.
Share This