Cítiť a prežívať radosť je krásny stav mysle. Je to vzpruha pre telo i dušu. Najviac ju pociťujem pri uvedomení si fungujúcich vzťahov, keď cítim že mám pevné miesto, že sa so mnou počíta. Veľkú radosť v mojom srdci vytvára sledovanie mojich detí, teraz už dospelých, ako si budujú svoj život, svoje postoje, vzťahy. Terajšia doba je iná, ale určite nie ľahšia, ako tá v ktorej som rástla ja. Radosť mi robia rozhovory na rôzne témy pri ktorých zisťujem aké sú samostatné, majú svoj názor a vidím, že veľa vecí prehodnotili. Radosť cítim, keď mi manžel úprimne zaželá dobré ráno, či pekný deň, nezabudne na bozk. Cítim lásku, ale aj veľkú radosť, že ju môžem prežívať. Veľkú radosť v mojom srdci cítim, že sa môžem priamo dívať do očí aj do zrkadla. Áno, radosť, šťastie ako stav samotného bytia musí byť úžasné. Poznám takých ľudí a myslím, že je to vec vyrovnania a žitia tu a teraz. Viem, že mám na sebe ešte veľa, veľa práce, ale to mi nebráni cítiť radosť a šťastie, práve naopak. Tá práca, následné malé úspechy /pre mňa obrovskej ceny/ otvárajú dvere k úprimnému prežívaniu života a to zasa ku schopnosti vidieť dôvody na radosť a šťastie.

Share This