73         

 

 

 

CENTRUM PRE DETI A RODINY

 

BUDÚCNOSŤ

 

NA ROK 2021

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM  VYKONÁVANÝCH  OPATRENÍ

 

  AMBULANTNOU FORMOU

 

 

 

 Zazmluvnené programy Ústredím PSVaR na rok 2021: 

 

Názov programu Vykonávanie opatrenia  podľa : Obsah programu
B) ZMENA 

§ 12 ods. 1 písm.  d) 

Výchovný program:

 1. individuálny 
 2.  skupinový
C) CESTA  

§ 12 ods. 1 písm.  d)

Sociálny program 

 1. individuálny 
 2.  skupinový
F) MOST § 11 ods. 3, písm. b), bod 3 Podpora riešenia problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch v kontexte zneužívania psychoaktívnych látok

 

 

 

 

 

 

 Špecifikácia programov:

 

 

ZMENA   –  Výchovný program

 

 

Vykonávanie výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm.  d)

 

 

Tento program je zameraný  na riešenie  problémov spôsobených  zneužívaním návykových látok (vrátane alkoholu) a gamblingu  deťmi, rodičmi alebo osobami, ktoré zabezpečujú starostlivosť o dieťa z aspektu psychologicko – výchovného.

 

 

Program zahŕňa individuálne a skupinové sociálne a  psychologické poradenstvo pre dieťa a jeho rodičov v ambulantných podmienkach na odporučenie orgánu SPODaSK alebo na realizáciu výchovných opatrení, ktorými je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu, povinností uložených na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu alebo neodkladných opatrení, ktorými je uložená takáto povinnosť.

 

 

Zameraný je na  pomoc na odstránenie alebo zmiernenia  príčin, pre ktoré bolo výchovné opatrenie vydané prostredníctvom:

 

 • rozvoja osobnosti  (dieťaťa aj rodiča), ktorá je schopná tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy,  
 • rozvoj komunikačných zručností dieťaťa aj rodiča,
 • zvyšovanie rodičovských zručností rodičov dieťaťa,
 • zlepšovanie vzťahových rámcov v rodine.

 

 

Počet  hodín priamej práce s klientom pre  Výchovný program ZMENA:

 

 výchovný program individuálny

Realizátori programu Počet hodín priamej práce pre klienta Klient
1 psychológ + 2 sociálni pracovníci                      48 hod. Dieťa, rodič alebo osoba, ktorá sa o dieťa stará, celá rodina

 

 

 výchovný program skupinový  

Realizátori programu Počet hodín pre klienta Klient
1 psychológ  + 1 sociálny pracovník                 75 hod. Dieťa, rodič alebo osoba, ktorá sa o dieťa stará, celá rodina

 

 

 

 

 

CESTA  – Sociálny program 

 

 

Vykonávanie výchovných opatrenípodľa § 12 ods. 1 písm. d) 

 

 Tento program je zameraný   na riešenie problémov, spôsobených  zneužívaním návykových látok(vrátane alkoholu) a gamblingu  deťmi, rodičmi alebo osobami, ktoré zabezpečujú starostlivosť o dieťa z aspektu sociálno-výchovného.

 

 

Program zahŕňa individuálne a skupinové sociálne a psychologické poradenstvo pre dieťa a jeho rodičov v ambulantných podmienkach na odporučenie orgánu SPODaSK alebo na realizáciu výchovných opatrení, ktorými je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu, povinností uložených na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu alebo neodkladných opatrení, ktorými je uložená takáto povinnosť.

 

 

 Zameraný je na  pomoc na odstránenie alebo zmiernenia  príčin, pre ktoré bolo výchovné opatrenie vydané prostredníctvom:

 

 

 • rozvoja osobnosti  (dieťaťa aj rodiča), ktorá je schopná tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy,  
 • rozvoj komunikačných zručností dieťaťa aj rodiča,
 • zvyšovanie rodičovských zručností rodičov dieťaťa,
 • zlepšovanie vzťahových rámcov v rodine,
 • zlepšovanie vzťahov s externým prostredím rodiny.

 

 

Sociálny program sa ukladá dieťaťu, alebo dieťaťu a jeho rodine vtedy, ak sa na vzniku  problémového  správania dieťaťa podieľali aj faktory z externého prostredia rodinného systému. Efektívna sociálna intervencia tak predpokladá, že  bude vychádzať hlavne  z poznatkov systémovej sociálnej práce orientovanej na rodinu a tiež z teórie sociálneho fungovania.

 

 

Cieľom sociálneho programu je   motivovať a podporovať členov rodiny k zmene problémového správania rozhodnutia  závislého člena rodiny abstinovať, podporovať motiváciu k udržaniu abstinentského postoja, podporovať zmenu kvality života všetkých členov rodiny.

 

 

Počet  hodín priamej práce s klientom pre  Sociálny program CESTA:

 

 sociálny program individuálny  

Realizátori programu Počet hodín priamej práce pre klienta Klient
1 psychológ + 2 sociálni pracovníci                      48 hod. Dieťa, rodič alebo osoba, ktorá sa o dieťa stará, celá rodina

 

 

sociálny  program skupinový  

Realizátori programu Počet hodín pre klienta Klient
1 psychológ  + 1 sociálny pracovník                75 hod. Dieťa, rodič alebo osoba, ktorá sa o dieťa stará, celá rodina 

 

 

 

 

 

MOST – Podpora riešenia problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch v kontexte zneužívania psychoaktívnych látok (vrátane alkoholu) a gamblingu

 

 

Vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 3, písm. b), bod 3

 

Tento program je zameraný  na riešenie problémov v rodine a medziľudských vzťahoch , spôsobených  zneužívaním návykových látok(vrátane alkoholu) a gamblingu deťmi, rodičmi alebo osobami, ktoré zabezpečujú starostlivosť o dieťa

 

Program zahŕňa individuálnu alebo skupinovú prácu s klientom a jeho rodinou v ambulantných podmienkach.

 

Cieľom programu je sociálna a psychologická pomoc rodine pri riešení problémov v kontexte zneužívania návykových látok(vrátane alkoholu) a gamblingu a podpora riešenia týchto problémov.

 

 

Počet  hodín priamej práce s klientom pre  Podporný program MOST:

 

 podporný program individuálny  

Realizátori programu Počet hodín priamej práce pre klienta Klient
1 psychológ  + 2 sociálni pracovníci                48 hod. Dieťa, rodič alebo osoba, ktorá sa o dieťa stará, celá rodina

 

 

 podporný   program skupinový  

Realizátori programu Počet hodín pre klienta Klient
1 psychológ  + 1 sociálny pracovník                90 hod. Dieťa, rodič alebo osoba, ktorá sa o dieťa stará, celá rodina 

 

 

 

 

Počet  schválených hodín priamej práce s klientom pre jednotlivé ÚPSVaR-y

 

 

NITRA:

 

§ 11 ods. 3) písm. b) bod 3.

 

 odborné metódy práce na podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch

§ 12 ods. 1 písm. d) – 

 

uloženie dieťaťu, rodičovi alebo osobne, ktorá sa osobne stará o dieťa, povinnosti zúčastniť sa na výchovnom alebo sociálnom programe

264 hod.  150 hod.

 

 

 

 

 

ZLATÉ MORAVCE:

 

§ 11 ods. 3) písm. b) bod 3. – 

 

odborné metódy práce na podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch

§ 12 ods. 1 písm. d) – 

uloženie dieťaťu, rodičovi alebo osobne, ktorá sa osobne stará o dieťa, povinnosti zúčastniť sa na výchovnom alebo sociálnom programe

244  hod. 80 hod.

 

 

 

 

NOVÉ  ZÁMKY:

 

§ 11 ods. 3) písm. b) bod 3. – 

 

odborné metódy práce na podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch

§ 12 ods. 1 písm. d) – 

uloženie dieťaťu, rodičovi alebo osobne, ktorá sa osobne stará o dieťa, povinnosti zúčastniť sa na výchovnom alebo sociálnom programe

244 hod.   180 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevádzkové hodiny CDR BUDÚCNOSŤ, n.o.

 

 

 

Pondelok: 7:00 – 15:30
Utorok: 7:00 – 19:30
Streda:

9:00 – 18:30

Štvrtok:

7:00 – 15:30 

Piatok: 7:00 – 16:30

 

 

  

 

 

                                                                       

 

Share This