„Čo pre mňa znamená rodina?“

Rodina je fenomén nášho bytia, ktorý si vedome budujeme z generácie na generáciu tak, ako sme sa to naučili od svojich rodičov a jej sila a kvalita je daná ako sila reťaze. Stačí jeden slabý článok a trhá sa. Žiaľ. Žiaľ, je veľa rodín, ktoré sú rodinami len na papieri...

„Čo pre mňa znamená rodina?“

Skutočne je rodina pre môj život veľmi dôležitá asi ako pre každého. Je to priestor, kde sa odohráva všetko, s úžasnými ľuďmi. Je to život, kde všetko začína a končí. Ja mám rodinu všade tam ,kde sa dobre cítim, niečo naučím je tam opora, ale aj...