Úvaha č. 17 : „Voľná téma.“

Milí klienti, rodinní príslušníci, naši sympatizanti, pozdravujem Vás všetkých.  Chcem Vám poďakovať za Vašu doterajšiu aktivitu pri písaní úvah i účasti na on-line skupinách, alebo iných kontaktoch s nami.  Ukázali ste mnohí svoju angažovanosť a aj ochotu pracovať na...

Úvaha č.16: „Čo ma moja abstinencia naučila?“

Milí naši klienti, mnohí sa často zaoberáte rôznymi myšlienkami a to aj tými, kde Vás návykové látky (vrátane alkoholu) a hranie v živote priviedli, čo všetko ste v dôsledku nich možno stratili, čo alebo koho ste vo svojej blízkosti mohli mať, ale nemáte, aké ciele...