BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA

dátum pridania: 05.05.16-14:04 Združenie STORM, CPIS BUDÚCNOSŤ a Mesto Nitra realizujú spoločne od novembra 2015 projekt Poradenského centra pre osoby ohrozené násilím špecificky zamerané na násilie v kontexte závislostí. Rodovo podmienené a domáce násilie je veľmi...