2% z dane

Touto cestou by sme Vás chceli poprosiť o vašu pomoc formou príspevku v podobe 2% Vami zaplatenej dane z príjmov. Vďaka Vášmu daru budeme môcť naďalej skvalitňovať zlepšovať naše poskytované služby. Dokumenty na siahnutie pre 2% z dane: Vyhlásenie o poukázaní...
Share This