2% z dane

Touto cestou by sme Vás chceli poprosiť o vašu pomoc formou príspevku v podobe 2% Vami zaplatenej dane z príjmov. Vďaka Vášmu daru budeme môcť naďalej skvalitňovať zlepšovať naše poskytované služby. Dokumenty na siahnutie pre 2% z dane: Vyhlásenie o poukázaní...

Téma úvahy č. 90: „Čo pre mňa znamená vytvoriť si puto. Som prístupný/ná k tomu, aby si ma niekto skrotil? Darí sa mi načúvať svojmu srdcu? Dokážem druhým venovať svoj čas?“

 Milí naši klienti, rodinní príslušníci a sympatizanti, prinášame ďalšiu tému od člena skupiny. Pomôžem si citátmi z knižky malý princ: Malý princ bol smutný a hľadal si priateľov, stretol líšku chcel sa s ňou hrať, ale líška mu povedala, že sa s ňou nemôže hrať,...

Téma úvahy č. 86: „Čo pre mňa znamená rodina?“

Milí naši klienti, rodinní príslušníci a sympatizanti, prinášame ďalšiu tému od člena skupiny. Rodina je pre náš život veľmi dôležitá. Pre mňa znamená úplne všetko. Je to môj domov. Sú to spoločne strávené chvíle, výlety, spolupráca. Sú to bežné veci ktoré keď robíme...