Téma úvahy č. 90: „Čo pre mňa znamená vytvoriť si puto. Som prístupný/ná k tomu, aby si ma niekto skrotil? Darí sa mi načúvať svojmu srdcu? Dokážem druhým venovať svoj čas?“

 Milí naši klienti, rodinní príslušníci a sympatizanti, prinášame ďalšiu tému od člena skupiny. Pomôžem si citátmi z knižky malý princ: Malý princ bol smutný a hľadal si priateľov, stretol líšku chcel sa s ňou hrať, ale líška mu povedala, že sa s ňou nemôže hrať,...