2 % z Dane

Vážení klienti, sympatizanti a podporovatelia, touto cestou by sme Vás chceli poprosiť o Vašu pomoc formou príspevku v podobe 2 % z Vami zaplatenej dane z príjmov, nakoľko sa blíži obdobie daňových priznaní. Aj vďaka Vášmu daru sa budeme môcť...