dátum pridania: 05.05.16-14:04

Združenie STORM, CPIS BUDÚCNOSŤ a Mesto Nitra realizujú spoločne od novembra 2015 projekt Poradenského centra pre osoby ohrozené násilím špecificky zamerané na násilie v kontexte závislostí.

Rodovo podmienené a domáce násilie je veľmi citlivou témou, ktorá je napriek vyspelej spoločnosti stále tabuizovaná.

Presne tak isto ako problém závislosti v rodine, v partnerských vzťahoch, v domácnosti. Obete násilia a závislosti často prežívajú beznádej a zúfalstvo, ktoré vyplývajú z nedostatku informácií o tom, ako riešiť túto situáciu. Ak obeť nevie čo má robiť, nevie ako postupovať a na koho sa obrátiť, stáva sa realitou, že svoj problém nerieši.

Práve preto sa rozhodli CPIS BUDÚCNOSŤ n.o., Združenie STORM a Mesto Nitra spojiť a získali grant z Programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaný z projektového grantu z FM EHP/NFM, štátneho rozpočtu SR.

Prvá etapa projektu bude prebiehať na ulici, vyhľadávaním a kontaktovaním ľudí, ktorí užívajú drogy a môžu byť zároveň obeťami násilia. Priamo v teréne i v kontaktnom centre budú profesionálni terénni a kontaktní pracovníci informovať o možnostiach pomoci a posilňovať ich motiváciu situáciu riešiť. Túto etapu projektu zabezpečí Združenie STORM v meste Nitra, Sereď, Trnava.

Otvorením nového poradenského centra pre všetkých obyvateľov Nitry, ktorí zažívajú násilie spojené so závislosťou sa otvorí priestor pre bezpečie, podporu, ochranu a sprevádzanie. Právnym a sociálnym poradenstvom pomôžu pracovníci centra stabilizovať klientom ťažké podmienky. Okrem toho budú môcť prísť záujemcovia aj na skupiny, kde môžu stretnúť iných ľudí s podobnými zážitkami.

Uvoľnenie, ktoré môže nastať z vyrozprávania sa a zdieľania svojich skúseností s inými je veľmi prospešné pri ďalšej práci na zmene situácie. Všetky služby sú poskytované zadarmo. Túto etapu projektu zabezpečí Centrum poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ n.o..

 

Share This