Trpezlivosť versus uzavretosť, umelo navonok vytvorená trpezlivosť, uzavreté hnevy, nahromadené hnevy, tie je lepšie vypustiť aktívnym telesným pohybom, cvičením, prácou alebo ťažkou drinou, ako v mojom prípade. Pestujem si trpezlivosť a učím sa s kľudom vypovedať to, čo mi vadí. Nie prchko, s pokojom a spravodlivo. Tak sa cítim silná. Okolo mňa sa zgrupuje veľká rodina a už sa nehanbím za to, že sa liečim zo závislosti, pretože toto cítim ako cestu. Cítim sa zodpovedná za to, čo som na seba nabalila odmala a už to viem pomenovať. Cítim sa byť stále viac nad vecou. S pokojom viem vysloviť svoje potreby a to ma teší.

Share This