Moja trpezlivosť pri riešení problémov bežného života bola vytláčaná na okraj snaženia a mnohé veci strácali zmysel. V súčasnosti sú moje dni naplnené množstvom cieľov, dlho i krátko dobých. Sú však oveľa zreteľnejšie. Netvrdím, že všetky sú ľahko dosiahnuteľné, avšak vďaka čistej hlave ľahšie nachádzam potrebnú dávku trpezlivosti pri ich naplňovaní. Môj dlhodobý cieľ je jasný. Trpezlivo, s pokojom a vytrvalosťou nachádzať spokojnosť v plnení krátkodobých cieľov a pokračovať na ceste abstinencie závislého človeka.

Share This