Vo všeobecnosti a samozrejme to platí aj pre mňa, trpezlivosť v živote je veľmi potrebná a tiež prospešná. Ja sa musím priznať, že často potrebujem výsledky vidieť hneď, možno za chvíľu. Aj keď som sa presvedčila, že platí, že všetko má svoj čas… ten ma vie na mojej ceste zneistiť, začnem pochybovať. Rokmi a skúsenosťami sa to lepší, vidím, že trpezlivosť je prirodzenejšia ak sa snažím svoj cieľ dosiahnuť neustálou prácou na sebe. To mi dodáva istotu.

Share This