Snažím sa aby som si odpustila to všetko čo som napáchala svojim pitím ale oveľa ľahšie sa mi odpúšťa druhým ako sebe samej. Neskutočne ma trápi že som premárnila tak dlhé obdobie pitím a ubližovala tým svojim najbližším. Odpustenie má pre mňa veľký význam pretože keď odpúšťam tak sa mi hrozne uľaví dúfam že raz odpustím aj sama sebe aj keď už tie roky nikdy nedobehnem.

Share This