Aký je ten môj dnešný čas? Môj život  by mohol byť lepší no samozrejme i horší. Vždy môže byť lepšie i horšie. Sú chvíle, keď sa zamyslíme a rozmýšľame nad svojím životom, hodnotíme, prehodnocujeme, zamýšľame sa ako čo sme urobili či správne, či nesprávne. Ťažko napísať čo je správne či nesprávne, pretože všetko je o rozhodnutí.

Share This