Môj dnešný čas je čas pokoja a upokojovania, čas usporadúvania vecí, myšlienok. Čas keď sa už nevraciam, alebo sa snažím nevracať k zlým situáciám, keď sa v danom dni riešim, čo je najpodstatnejšie, keď zaraďujem popri práci do dní aj oddych, relax, pobyt v prírode, kontakty s dobrými ľuďmi.

Share This