Zrnko múdrosti:

 

„Zmysel nového roka – dostať ďalšiu šancu, šancu odpustiť. Robiť lepšie, robiť viac, viac dávať, viac milovať a nebáť sa o to, čo by bolo ale brať život taký aký je.“ Nemám veľa želaní, no najviac by som si želala aby nový rok bol zase zdravý, aby pominula táto hrozná pandémia, aby sme si viac uvedomovali krehkosť nášho zdravia ,aby si vážil človek človeka.

 

Share This