Dokážem blízkej osobe sa zdôveriť o tom, čo ma trápi a čo moja hlava rieši. Veľa krát sme našli riešenie, východisko a uľavilo sa mi. Stávajú sa mi situácie, ktoré ma vrátia späť, ale po nich príde úžasné ukľudnenie a objavenie v sebe samej niečo nové, snažím sa to počúvať a pochopiť. Myslím si, že som aj prínosom v mojom okolí a oporou pre druhých. Dobrým slovom, objatím a úsmevom. Najviac u seba postrádam trpezlivosť.

Share This