Ako sa staviam k neľahkým situáciám v mojom živote? Môj postoj k jednotlivým situáciám v mojom živote sa po nastúpení na cestu triezvosti z časti zmenil, ale v podstate prežívam neľahké situácie v rovnakom móde. Vo svojom živote som sa nikdy nebál zvládať ťažké situácie, vždy som sa snažil ich vnímať a prijať v reálnom obraze, nepreceňovať ich, ale ani nepodceňovať. Snažil som sa ich prežívať a riešiť pragmaticky, bez emócii. Aj hraničné situácie akou je napr. úmrtie v rodine, som zvládal bez nejakých extrémnych problémov a následkov. V princípe nemám problém so zvládaním ťažkých situácii. Dôležité pre mňa je uvedomiť si, aký dopad má na môj život vzniknutá situácia, racionálne ju zanalyzovať a vyvodiť z nej dopady, či už majú kladný, alebo záporný charakter, so snahou minimalizovať nepriaznivé vplyvy. Snažím sa z minima vyťažiť maximum pre dobro moje a mojej rodiny. Rozdiel je hlavne v prežívaní jednotlivých situácii. Dnes ich prežívam viac emotívne, ale aj tu si dávam pozor, lebo pod vplyvom veľkých emócií môžem urobiť viac chýb, ktoré po ich opadnutí môžu mrzieť. To, že som zvládal a zvládam ťažké situácie v dobrom nastavení svedčí aj kvalita môjho života v súčasnosti.

Share This