Ťažké situácie sú tiež súčasťou života. V prvom rade sa im snažím vyhýbať, ak sa to dá a ak to konkrétna situácia dovoľuje. A keď sa im už nedá vyhnúť, tak sa ich snažím riešiť, takým spôsobom aby boli všetky zainteresované strany spokojné. Samozrejme, že nie vždy sa to dá. Niekedy ani neviem ako sa do problému dostanem, či už v práci, alebo v súkromnom živote. Všetky problémy sú ale riešiteľné aj keď niekedy za ne musím prevziať zodpovednosť, ak som ich spôsobil ja. Žiadny problém sa nevyrieši tým, že ho pošleme k vode. Každý problém sa dá riešiť, len sa k nemu treba postaviť čelom a nie chrbtom.

Share This