V časoch, keď som pil som si vôbec neuvedomoval, aký nepriaznivý až zlý vplyv malo moje pitie na moje okolie, najmä na mojich najbližších, ktorí žili so mnou v jednej domácnosti, s ktorými som sa denne stretával. Myslel som si, že život je v poriadku, všetko je zabezpečené, netrpíme biedou, môžeme si dopriať to, po čom túžime. Navonok bolo všetko v poriadku, ale dnes si uvedomujem, že tam chýbali veci, ktoré sa dotýkali najmä citovej stránky života a najmä vlastného spolunažívania. Dnes viem, že sú to minimálne tak dôležité veci, ak nie dôležitejšie, ako je len materiálne zabezpečenie. Pochopil som, že nestačí len nosiť domov peniaze, ale je veľmi dôležité vedieť počúvať toho druhého, porozprávať sa s ním o jeho problémoch, pocitoch, pochopiť ho, vysloviť slovko uznania, poradiť mu, pomôcť pri riešení jeho problémov.

Share This