Priznám sa, že predstava naplnenia tejto otázky vo mne vyvoláva pocity vzdoru a odporu.

Share This