…veľmi obyčajné veci ma niekedy vrátia do čias pred mojou abstinenciou, sú to okamihy kedy si naozaj uvedomím svoju slobodu, svoje šťastie. Áno, aj také chystanie sa pred zrkadlom…vidím všetky vrásky aj vačky pod očami, ale nie je tam hanba, zlé svedomie..

Najviac som šťastná, že v očiach mojich blízkych už nevidím ten strach, obavy, sklamanie, bezradnosť.

Share This