Najsilnejším zdrojom v mojom vnútri je pohoda z triezvosti. Triezvosť bez chtíča po pití, rovnako aj všetkých členov rodiny. A je veselo a uvoľnenosť aj bez vína. To ma napĺňa obrovskou energiou, nádejou a vierou, že to tak to v láske bude dlhé, dlhé roky. Viera v seba, v svoju vnútornú silu, odhodlanie a vytrvalosť ma napĺňa radosťou a pokojom. Mať ráno čisté svedomie, že predchádzajúci večer bol plný pohody, nik nikomu neubližoval, naopak, vzájomne sa obohacujeme rozhovormi, čo viac by som mohla chcieť. Som šťastná, že som vykročila na cestu triezvosti, že som na nej našla správnych psychológov, ktorí ma nasmerovali do Budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem a chválim.

Share This