Som si vďačný za to, že som včas pochopil (počas liečby) zmysel a správnosť nastavenej terapie. Som vďačný všetkým, čo sa na tom pričinili, psychológom, lekárom, sestrám a spolupacientom v skupine i mimo nej – ďakujem! Obdobie po liečbe až po súčasnosť mi dala a dáva ďalší dôvod na vyjadrenie vďačnosti. Hovoriac o súčasnosti myslím Budúcnosť n.o.

Share This