Hlavné pozitívum je, že sme zatiaľ negatívny.  Za to som moc vďačná. Na ukľudnenie mysle i tela je pre mňa spoločne strávený čas. S manželom, teraz aj so synom. Robíme spolu na dome, chodíme do prírody, debatujeme. No keď ma prepadnú myšlienky na budúcnosť, blízku či vzdialenú, nechám bokom všetky moje krivdy, obmedzenia a snažím sa pochopiť, čo mi /nám/ má terajšia situácia, pandémia priniesť, čomu sa mám naučiť.

Share This