Predovšetkým je to moje dobré zdravie, ktoré mi umožňuje aj v dnešnej dobe užívať si život. Keď budem zdravý tak potom môžem odkrývať a využívať aj ostatné zdroje, ktoré mi dnes pomáhajú plnohodnotne žiť. Je to samozrejme príroda, kde sa snažím chodiť každý deň. V prírode prichádzam na iné myšlienky, viem sa potešiť z ticha okolo mňa, ale aj zo spevu vtáčikov, alebo krásneho zasneženého lesa.

Share This