V živote som ich zopár urobila a áno zmenili mi život alebo jeho smerovanie. Teraz však vo mne rezonuje posledné a každý deň vidím, ako sa môj život mení, menia sa moje vnútorné prežívania, postoje. Možno sa to druhým nebude zdať odvážne rozhodnutie, lebo som ho urobila v situácia, keď nebolo moc na výber. Bolo to buď – alebo. Bola tam možnosť straty všetkého na čom mi záležalo, možnosť úplného zatratenia. Neverila som si, ale vedela som, že to musím urobiť ináč.

Share This