… Každý deň je naplnený emóciami. Či už pozitívnymi alebo negatívnymi, príjemnými alebo nepríjemnými, atď.

… Každá situácia vyvolá emóciu a tá v rôznej miere ovplyvňuje správanie.

… Každý z nás inak a z inou intenzitou prežíva emócie. Nie sme rovnako vnímaví a citliví pri spracovávaní emócii.

… To, či so mnou niečo zalomcuje, závisí od moje povahy, intenzity podnetu a povahy situácie.

… Sú ľudia, ktorí sú emočne extrémisti a iní zas totálny flegmatici.

… Je veľmi dobré a často potrebné vedieť vnútorne si uvedomiť aktuálnu emóciu, ktorú práve prežívam, správne ju vyhodnotiť a podľa toho reagovať.

Share This