Emócie nami prechádzajú počas celého dňa. Niekedy náročné-zložité -inokedy príjemné. Záleží vždy od vnútorného nastavenia. Snažím sa pracovať s nimi, zachytiť na začiatku a potom narábať. Pri konfliktných situáciách ťažké, no pomaly sa učím zotrvávať i v náročných podmienkach. Posilňuje ma to a zvyšuje pohodu pri správnom zvládnutí danej situácie.

Share This