Môj život je dosť úzko spätý s hudbou. Od malíčka som mal k nej blízky vzťah a venoval som sa jej. Bol som členom speváckeho zberu, kde sme spievali skladby veľkých klasikov ale aj autorov slovenskej scény, bol som členom fanklubu rockovej hudby, venoval som sa jej aktívnemu počúvaniu a distribúcii v rámci bývalej ČSSR. Tento vzťah k hudbe mi zostal až do dnes. Nepracujem síce v tejto oblasti už aktívne, ale počúvanie muziky je u mňa na dennom programe a to najmä počúvanie tvrdej rockovej, heavymetalovej hudby. Jej počúvanie ma napĺňa pocitom akéhosi uspokojenia, spokojnosti až blaženosti. K hudbe sa utiekam keď mi je smutno, ale aj keď mám dôvod na radosť. Počúvam ju pri práci aj počas odpočinku, je pre mňa významnou formou relaxácie. Každá dobrá hudba napĺňa moje srdce. Spomínam si dokonca, že keď som sa napr. učil na maturity, alebo skúšky na vysokej škole, tak bez hlasno pustenej muzike som sa nedokázal sústrediť, pričom som sa učil tak, že som si texty čítal a opakoval čo najhlasnejšie. A dobrá muzika ma dokáže roztancovať aj dnes. Samozrejme, že tancujem tak, aby ma nikto nevidel, lebo moje tanečné kreácie by si mohli mnohí prinajmenšom čudne vysvetľovať a ťukať si pri tom na čelo. Takže hudba je neoddeliteľnou každodennou súčasťou môjho života.

Share This