„Čo pre teba znamená zodpovednosť za svoje skutky? Čo pre to robíš, aké používaš nástroje k dosiahnutiu byť zodpovedný ku sebe i k ostatným.?

Zodpovednosť v mojom živote hrá dôležitú úlohu, byť zodpovedný k sebe, ale aj k iným ľuďom je pre mňa významná skutočnosť, ktorú by som nerád podceňoval. Aby som bol zodpovedný na to nepotrebujem žiadne nástroje, proste to tak mám nastavené v hlave a nepotrebujem si...

Úvaha č. 82: „Čo pre teba znamená zodpovednosť za svoje skutky? Čo pre to robíš, aké používaš nástroje k dosiahnutiu byť zodpovedný ku sebe i k ostatným.?

Milí naši klienti, rodinní príslušníci a sympatizanti, prinášame Vám prvú tému od člena skupiny, ktorý si zvolil tému o zodpovednosti. Pre tému zodpovednosť okolo nás a v nás som sa rozhodol, pretože u mňa je to o rozhodnutí. Ak som sa rozhodol abstinovať, byť navždy...