Úvaha č.61: „Čo som spravil/-a dnes preto, aby sa moje sny stali skutočnosťou a ako vnímam seba, keď narazím na prekážky na ceste za nimi? Čo to so mnou robí?“

Milí naši klienti, rodinní príslušníci, sympatizanti BUDÚCNOSŤ, n.o., dnes sa k Vám prihováram myšlienkou od Benjamina Maysa: „Nie je nešťastie umrieť s nesplnenými snami, ale je nešťastie nesnívať. Nie je hanba nesiahať na hviezdy, ale je hanba nemať hviezdy, na...