„Ktoré ostrie meča svojimi slovami viac vo svojom živote používam a aké semienka do vlastnej pôdy, ale aj do pôdy svojich blízkych, zasievam?“

Slová majú veľkú silu. Môžu pochopiť, pochváliť, ale aj zraniť a ublížiť. Ja som sa svojimi slovami v opitosti naubližoval už dosť – hlavne svojej manželke. Vždy som sa snažil využiť slová na poradenie, pochválenie detí alebo na normálnu komunikáciu. Nikdy som...

Ktoré ostrie meča svojimi slovami viac vo svojom živote používam a aké semienka do vlastnej pôdy, ale aj do pôdy svojich blízkych, zasievam?

Keďže viem, ako slová môžu zraniť snažila som sa tomu vyhýbať. Musím povedať, že priam neznášam hádky, kedy slová slúžia k tomuto účelu. Bojím sa toho, ako emócie zatemňujú mozog i srdce. Bojím sa, že ublížim. Vždy som za debatu, pri ktorej sa kladú otázky, ale sa aj...