Úvaha č.16: „Čo ma moja abstinencia naučila?“

Milí naši klienti, mnohí sa často zaoberáte rôznymi myšlienkami a to aj tými, kde Vás návykové látky (vrátane alkoholu) a hranie v živote priviedli, čo všetko ste v dôsledku nich možno stratili, čo alebo koho ste vo svojej blízkosti mohli mať, ale nemáte, aké ciele...

Čo pre mňa znamená duša a ako sa o ňu starám?

Matka Tereza povedala:,,Boh je priateľom mlčania. Všimnite si, že príroda, stromy, rastliny a kvety rastú v tichu. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. Aj my potrebujeme byť ticho, aby sme sa mohli dotknúť duše.” Touto vetou vystihla takmer...

Čo pre mňa znamená duša a ako sa o ňu starám?

Sama som bola do dvoch rokov, kým sa mi nedal poznať Boh, môj dobrý otec, opora, pomoc, odpoveď a plnenie mojich túžob. Vnútorné rozhovory mojej duše s ním ráno po prebudení, večer pri usínání, to milujem. Milujem počúvanie mojej duše ráno s kávou pri starej...

Čo pre mňa znamená duša a ako sa o ňu starám?

Téma úvahy je veľmi pekná a mne blízka. Každý veríme vo svojom živote niečomu a ja už od mladosti na dušu, ktorá sa učí cez prežívanie rôznych životných situácií a postoje k nim. Touto svojou vierou som bola vždy trochu iná nakoľko sa líšila od náboženskej viery, ale...